Witamy na stronach naszej szkoły


 

Szkoła Podstawowa nr 6 im. M. Kopernika w Inowrocławiu
 
SP 6 im. M. Kopernika

 

 

 

SP 6 im. M. Kopernika

Zaproszenie na Festiwal 2.0

Zaproszenie na Festiwal 2.0

Zapraszamy rodziców, uczniów oraz nauczycieli na Szkolny Festiwal 2.0 połączony  z Nocą Bibliotek.

Zaczynamy o godz.16.00, chociaż niektóre elementy Festiwalu startują już od 6 godziny lekcyjnej.

Nasze główne hasło: CZYTANIE ŁĄCZY POKOLENIA

W programie: projekty edukacyjne, eksperymenty, scratch, czytanie, twórczość literacka, spotkania autorskie z poetką Gabrielą Kotas, nauka Zumby, występ szkolnego zespołu Flash.

Bajeczki z Szósteczki

W poniedziałek  16 maja gośćmi pani Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Magdaleny Kaiser  oraz wice prezydenta Miasta Inowrocławia Wojciecha  Piniewskiego były uczennice Szkoły Podstawowej nr 6  im. Mikołaja Kopernika w Inowrocławiu wraz z nauczycielką języka polskiego Karoliną Helińską.

Dziewczynki (Katarzyna Drabik, Gabriela Oboza, Kinga Ręczkowska, Oliwia Wójtowicz) wręczyły   książkę pt. „Bajeczki z Szósteczki”.   Zawiera ona kilka opowiadań przygotowanych przez dzieci z klas Va, Vd i VIa.

Uczennice w II semestrze roku szkolnego 2015/2016 na zajęciach  kółka  języka polskiego (w ramach programu Szkoła z klasą 2.0)  realizowały projekt edukacyjny zatytułowany :

Dzieje książki – od glinianych tabliczek  po e-booki.

W tym celu odwiedziły Bibliotekę Miejską w poszukiwaniu „białych kruków” oraz drukarnię Pozkal, gdzie przyglądały się procesowi  powstawania  książek. Efektem tych wycieczek edukacyjnych oraz pracy na zajęciach kółka były  prezentacje sporządzone w programie Power Point i  wydanie drukiem opowiadań napisanych przez uczniów  w książce „Bajeczki z Szósteczki”.

Bajeczki z Szósteczki

Bajeczki z Szósteczki

 

Szkolny Dzień Talentów

23 marca 2016 uczniowie naszej szkoły mieli mozliwość zaprezentowania przed społecznością szkoły swoich talentów i pasji. Jesteśmy szkołą odkrywców talentów i promujemy wszystkie uzdolnienia i zainteresowania naszych wychowanków.

W trakcie prezentacji szkolnych mogliśmy podziwiać róznorodne talenty od śpiewu, poprzez taniec i grę na instrumentach, po recytację, karate i zamiłowania kulinarne.

Przygotowaniem szkolnego Dnia Talentów zajęły sie panie: Jolanta Kowalczyk, Iwona Koźmińska, Katarzyna Koczorowska, a dekoracje wykonały panie ze świetlicy szkolnej.

Szkolny Dzień Talentów

 

MOST nas łączy

12 lutego odbyło się Międzysemestralne Otwarte  Spotkanie TIKowe.

Szkoła bierze aktywny udział  w ogólnopolskim programie Szkoła z klasą 2.0 organizowanym przez CEO w Warszawie. Uczniowie pod opieką nauczycieli zaprezentowali efekty pracy z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych w ramach różnych ścieżek edukacyjnych: projekt edukacyjny, uczymy innych, czytamy ze zrozumieniem, odkrywamy i doświadczamy.

W drugiej części MOSTu przedstawiciele klas oraz nauczyciele wzięli udział w szkolnej debacie na temat Kodeksu 2.0. Po raz pierwszy w szkole zorganizowano Debatę oksfordzką z udziałem zaproszonych ekspertów. W gronie ekspertów zasiadali: dyrektor Małgorzata Bawolska, absolwentka i finalistka Olimpiady medialnej Aleksandra Kowalczyk oraz przedstawicielka Młodzieżowej Rady Miasta, uczestniczka debat oksfordzkich, Małgorzata Lis. Małgosia brała udział w pierwszej edycji programu Szkoła z klasą 2.0, więc miała świetne porównanie, co się zmieniło przez kilka lat w naszej szkole.

Temat debaty oksfordzkiej brzmiał: W szkole należy wprowadzić możliwość korzystania z urządzeń mobilnych. Debatę prowadził marszałek (Tomasz Piasecki), sekretarz (Paweł Milewski) pilnował kolejności i czasu wystąpień. Mówcami byli uczniowie kl. VI b. Na koniec uczniowie wzięli udział w głosowaniu, która drużyna - propozycji czy opozycji - lepiej argumentowała swoje poglądy i przekonała do swoich racji publiczność.

Zarówno prezentacje działań w projektach, jak i debata zostały wysoko ocenione przez obserwatorów. W tym roku w programie pracuje 10 nauczycieli, a działania koordynuje Danuta Chwastek, która również przygotowała z uczniami debatę oksfordzką.

Warto nadmienić, że nasza szkoła od 6 lat wyróżnia się wśród innych szkół w Polsce, należy do szkół eksperckich, a nauczyciele otrzymują co roku wiele “dobrych praktyk” (zadania wyróżnione w programie).

MOST nas łączy MOST nas łączy MOST nas łączy

   MOST nas łączy

Jasełka i klasowe wigilie

22 grudnia był dniem spotkań świątecznych w klasach, w czasie których uczniowie wręczali sobie upominki, śpiewali kolędy, ogladali filmy o tematyce światecznej, jedli pyszne słodycze i owoce przygotowane przy pomocy rodziców. Ważnym elementem tego dnia w szkole było obejrzenie przedstawienia jasełek, przygotowanego przez zgrany zespół nauczycieli: siostra Barbara, Katarzyna Koczorowska, Marietta Kuźniarek oraz pomocniczo Danuta Rakowska i Nastazja Nietresta. W przedstawieniu brali udział uczniowie z klasy II b oraz VI b, chór szkolny, zespół tańczących aniołków pod kier. M.Kuźniarek oraz uczniowie grający kolędy na instrumentach: Jakub Świątek, Weronika Klóska oraz Kasia Drabik.

Jasełka i klasowe wigilie

Jasełka i klasowe wigilie

Tydzień Świątecznego Czytania

Biblioteka szkolna  zaprosiła uczniów i nauczycieli do udziału w tygodniu czytania pod hasłem: ŚWIĄTECZNE CZYTANIE.

W akcji wzięła udział niemal cała szkoła w okresie od 14 do 18 grudnia. 

Oto, co udało się przeprowadzić: 

- w klasach szóstych: prezentacje książek, opowiadań i wierszy o tematyce świątecznej

- w bibliotece i świetlicy szkolnej głośne czytanie opowiadań o świętach i rozmowy o tradycjach Bożego Narodzenia w różnych krajach

- wizyty bibliotekarza w salach lekcyjnych: głośne czytanie i zaproszenie do odwiedzenia biblioteki i wypożyczanie nowości

- wystawa zakupionych nowości w bibliotece -  w ramach akcji KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ

- w klasie IIIb głośne czytanie przez uczniów fragmentów ulubionych książek, codziennie cztały chętne osoby

- zbiórka darów dla biblioteki szkolnej ( zebralismy dwa kartony pięknych książek)

- głośne czytanie krótkich tekstów po angielsku dla młodszych dzieci w bibliotece:  czytały uczennice z klasy VIb

- wykonanie zakładek do książek w klasie 4d

- spontaniczne głosne czytaniei przeglądanie nowości w czasie przerw międzylekcyjnych w bibliotece szkolnej

Tydzień Świątecznego Czytania

 

Mikołajki

W piątek naszą szkołą zawładnęły Mikołaje. Wszystkie klasy przygotowały piękne mikołajowe plakaty, po szkole wędrował Mikołaj  z pomocnikami i rozdawał słodycze, a pomocnicy zadawali zagadki. Uczniowie mieli tego dnia mikołajkowe czapki oraz inne świateczne elementy stroju.

Mikołajki

Na kolejnych lekcjach uczniowie uczestniczyli w APELACH SUKCESU, podczas których wręczano odznaki Jestem Super oraz drobne upominki dla uczniów biorących udział w różnych konkursach.

Mikołajki

Dzień Życzliwości i Pozdrowień

Samorząd Uczniowski i biblioteka szkolna zorganizowały akcję: Szkolny Dzień Życzliwości pod hsałem: PRZYBIJ PIATKĘ! W bibliotece czytano na głos książki o życzliwości, w klasach redagowane były petycje w sprawie życzliwości, malowano plakaty, pisano kartki z pozdrowieniami. Klasy młodsze wykonały ilustrowane książeczki o życzliwości MIĘDZY POKOLENIAMI.

W wielu miejscach w szkole na specjalnych tablicach uczniowie rysowali kontury dłoni i wpisywali swoje imiona lub uśmiechy, a do ubrań przypinaliśmy paierowe łapki. Biblioteke odwiedzały całe klasy, uczniowie wypozyczali książki o życzliwości.

Dzień Życzliwości i Pozdrowień

Dzień Życzliwości i Pozdrowień

Dzień Życzliwości i Pozdrowień

Piękne przedstawienie przygotowała klasa II e pod kierunkiem wychowawcy pani Lldii Skrzypczak. Przedstawienie o życzliwości obejrzały dzieci z klas I-III, a na zakończenie wszyscy widzowie poczęstowani zostali cukierkami.

Dzień Życzliwości i Pozdrowień

 

 

Śniadanie daje moc

9 listopada w naszej szkole przeprowadzono szeroko zakrojoną akcję pod hasłem

ŚNIADANIE DAJE MOC !

Uczniowie klas I - III poznawali zasady zdrowego żywienia, uświadamiali sobie konieczność jedzenia śniadań w domu i w szkole, sami przygotowywali smaczne i kolorowe posiłki. W poszczególnych salach przygotowywano: sałatki warzywne i owocowe, kanapki, faszerowane pomidory, zdrowe przekąski. W tym dniu także dzieci otrzymały soki pełne witamin. Akcja przebiegała sprawnie dzięki dużej pomocy zaangazowanych rodziców uczniów.

Śniadanie daje moc

Śniadanie daje moc

Śniadanie daje moc

Pasowanie na ucznia

14 października dzieci uczęszczające do klas pierwszych zostalły pasowane na uczniów naszej szkoły. Uroczystość pasowania odbyła sie w dwóch turach na sali gimnastycznej. Pasowania dokonała dyrektor szkoły pani Małgorzata Bawolska w towarzystwie zaproszonych gości. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i upominki, a w uroczystości brali też udział rodzice pierwszoklasistów.

Pasowanie na ucznia

Pasowanie na ucznia

Wybory do Samorządu Uczniów

9 października odbyły sie w naszej szkole wybory kandydatów do Samorządu Uczniowskiego. Przedtem kandydaci ubiegali sie o głosy swoich wyborców, prowadząc akcje plakatowe na terenie szkoły. W dzień wyborów przygotowano na holu Ipiętra lokal wyborczy i kolejno poszczególne klasy schodziły by wziąć udział w głosowaniu. Szczegółowe wyniki wyborów podano w zakładce Samorzad Uczniowski.

Wybory do Samorządu Uczniów

Dzień Języków

W piatek 25 września obchodziliśmy w naszej szkole Europejski Dzień Języków. Uczniowie klasy 6b pod kierunkiem pani A.Dobeckiej przygotowali przedstawienie dwujęzyczne, polsko-angielskie pod tytułem ZUPA Z KAMIENIA. Przedstawienie przygotowano i zaprezentowano dla uczniów klas młodszych, aby zachecić dzieci do nauki języków obcych.

Dzień Języków

Rok szkolny 2015/2016 zainaugurowany

Punktualnie o godzinie 8 rano zadzwonił szkolny dzwonek, aby oznajmić początek nowego roku szkolnego. Na uroczystości obecny był starszy wizytator Kuratorium Oświaty pan Wojciech Gliwiński oraz pani przewodnicząca Rady Rodziców. Po krótkim powitaniu wszystkich przybyłych, a szczególnie uczniów klas pierwszych i ich rodziców uczniowie rozeszli sie do klas na spotkania z wychowawcami. Uczniowie klas I, II oraz IV otrzymali tego dnia ćwiczenia do podręczników przedmiotowych.

Rok szkolny 2015/2016 zainaugurowany

Rok szkolny 2015/2016 zainaugurowany

Zakończenie roku 2014/2015

Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbyło sie na 3 tury: o godzinie 8.00 dla klas młodszych, o godzinie 9.00 dla klas 4-5 oraz o 10.30 dla klas 6. Klasy 1-5 odbierały świadectwa i nagrody na boisku przed szkołą, obecni byli też rodzice, uczniowie klas 1 otrzymywali swoje pierwsze świadectwa.

Klasy szóste żegnały szkołę na sali gimnastycznej, gdzie zaprezentowano program artystyczny przygotowany pod kierunkiem naszych polonistek oraz wychowawców klas i pani K.Koczorowskiej. Pani dyrektor wręczała świadectwa z paskiem, nagrody, podziękowania dla rodziców. Do wiadomości wszystkich zgromadzonych podano, iż tytuł absolwenta SP nr 6 w Inowrocławiu PRIMUS INTER PARES otrzymała uczennica klasy VI b Julia Jaremek.

Zakończenie roku 2014/2015

Dzień z wychowawcą

Dzień przed zakończeniem roku szkolnego każda klasa mogła spędzić ze swoim wychowawcą. W tym dniu nie było lekcji jak zwykle. Na płycie przed szkoła odbywały sie apele sukcesów, na których pani dyrektor wręczała upominki uczniom, którzy wyróżnili sie w konkursach lub stanowili wzór zachowania dla innych. Uczniowie klas młodszych spędzali czas na zabawach w salach lekcyjnych i na placu zabaw, jedli słodycze i pizzę ufundowane przez rodziców.

Dzień z wychowawcą

Klasy starsze oglądały filmy w szkole lub na seansach porannych w kinie, zamawiały pizzę do sal lekcyjnych lub wychodziły na lody i inne atrakcje poza szkołę.

Dzień z wychowawcą

 

Dyktando o Złote Pióro Prezydenta Miasta Inowrocławia

W sobotę 13 czerwca 2015 r.  36 uczniów szkół podstawowych i 16 gimnazjalistów wzięło udział w XVIII edycji Dyktandzie o Złote Pióro Prezydenta Miasta Inowrocławia, które odbyło się w Szkole Podstawowej nr 6 im. M. Kopernika.

Po miłym powitaniu uczestnicy rozdzieleni zostali do sal. Oddzielnie pisali uczniowie podstawówek i oddzielnie ich starsi koledzy. Ci pierwsi pisali tekst związany z obchodami Dni Inowrocławia, a drudzy usłyszeli o przedwieczornych wiadomościach, które “gruchnęły z nagła ekstrawstrząsającą wieścią, że prawdopodobnież w Kujawsko-Pomorskiem padła na wskroś niebotyczna wygrana, okrąglutkie dwadzieścia osiem milionów.”

W czasie przerwy, kiedy komisja sprawdzała prace, uczestnicy konkursu mieli możliwość obejrzenia programu artystycznego w wykonaniu uczniów „Szóstki”. Były występy solistów, zespołu tanecznego, a także utalentowanych uczniów tej szkoły.

O godzinie 13:00 rozpoczęło się uroczyste zakończenie konkursu i wręczenie nagród, czego dokonali: Wojciech Piniewski, Zastępca Prezydenta Miasta Inowrocławia, Magdalena Kaiser, Naczelnik Wydziału Oświaty oraz Małgorzata Bawolska, dyrektor SP 6 w Inowrocławiu.

Fragment tekstu dla szkól podstawowych:

Przyznacie zapewne, iż w naszym województwie i mieście nie można się nudzić. Każdy może znaleźć dla siebie coś interesującego. Ach, z pewnością to wiecie, po prostu na bieżąco śledzicie regionalną prasę i miejskie portale inianie.pl oraz naszemiasto.inowroclaw.pl, gdzie przeczytać by można: „Leży na historycznych szlakach: piastowskim i bursztynowym. To miasto bogatej i chlubnej historii, tytularna stolica Kujaw Zachodnich.”

Fragment tekstu dla gimnazjów

Ktokolwiek by stał się tym arcyszczęśliwcem, czy to podstarzały szwoleżer z pseudohistorycznej niby-grupy rekonstrukcyjnej, czy to z dawien dawna mieszkający na Królówce i   po wielokroć wyróżniany badacz zwyczajów gacka wielkoucha, czy może to heavymetalowe ladaco czyniące w pobliżu kościoła Świętej Barbary cowieczorne łubu-du,  ten miał niesłychany problem. Bo jakżeż nagle taki ścichapęk inowrocławianin miałżeby okiełznać tak niebagatelną sumę? Cóż uczynić, mając na podorędziu tyleż pieniędzy?

Nagrodzeni zostali w kategorii gimnazjów

 1. Natalia Budna Gimnazjum nr 3

 2. Julia Przybyszewska Gimnazjum nr 4

 3. Karolina Kozina Gimnazjum nr 4

w kategorii szkół podstawowych

 1. Maria Szydłowska, SP 6

 2. Iga Kużdrzał, SP 11

 3. exequo Alicja Wolska SP4, Julianna Righi SP6, Julia Jaremek SP6.

Zobacz galerię zdjęć

Dyktando o Złote Pióro Prezydenta Miasta Inowrocławia

 

Relacja ze Szkolnego Festiwalu Nauki

Rezultaty pracy uczniów i nauczycieli w programie Szkoła z klasą 2.0 pokazaliśmy w trakcie Szkolnego Festiwalu Nauki 29 maja 2015. Koordynatorem pracy szkoły w programie jest pani Danuta Chwastek. Festiwal odbył sie pod hasłem: Czytamy, odkrywamy, uczymy się. Otwarcia imprezy dokonała pani dyrektor Małgorzata Bawolska o godz.15.30, po czym wszyscy ruszyli do sal, aby zaprezentować przybyłym gościom swoje wystąpienia. W sali nr 7 uczniowie klasy IIc przedstawili efekty pracy w projekcie Zagadki starożytnego Egiptuktóre odkrywali pod opieką pani Katarzyny Pawlak.

Relacja ze Szkolnego Festiwalu Nauki

W sali nr 11 uczniowie klasy IIb spacerowali pod ręke z legendami, sami też stworzyli i przedstawili w formie inscenizacji legendę o powstaniu tężni solankowej. Pracowali pod kierunkiem pani Iwony Koźmińskiej.

Relacja ze Szkolnego Festiwalu Nauki

W sali nr 27 zespół uczniów z klasy Va pod kierunkiem pani Karoliny Helińskiej przedstawiał legendy związane z naszym miastem oraz puzzle online między innymi z obrazem przedstawiającym bitwę pod Mątwami.

Relacja ze Szkolnego Festiwalu Nauki

W sali nr 28 można było poznać bliżej sylwetki nalpopularniejszych władczyń Wielkiej Brytanii: Elżbiety I, Wiktorii oraz Elżbiety II. Byliśmy świadkami wywiadu na żywo z Elzbietą II, rozwiązywaliśmy testy wiedzowe, układaliśmy rozsypanki wyrazowe. Uczniowie klas Vb oraz VI c pracowali pod kierunkiem pań Adrianny Dobeckiej i Marty Pawlak.

Relacja ze Szkolnego Festiwalu Nauki

W sali nr 29 członkowie Aktywu Bibliotecznego prezentowali Galerię ludzi z pasją. Zaprosili także bohaterów swoich prezentacji, aby mogli wystąpić na żywo. Mogliśmy więc posłuchać śpiewu, gry na gitarze, porozmawiać z bohaterami galerii, powstały tez szkice ołówkiem tworzone w czasie prezentacji. uczniowie z klas VIa, VIb oraz VIc pracowali pod kierunkiem pani Joanny Kraszkiewicz.

Relacja ze Szkolnego Festiwalu Nauki

Festiwal rozpoczął sie o godzinie 15.30, a zakończył po wyjściu ostatnich gości czyli około 17.30 

Nasi uczniowie w turnieju

Uczniowie naszej szkoły ponownie wzięli udział w kolejnej edycji Turnieju Międzybibliotecznego pod nazwą Głowa nie od parady, zorganizowanego przez Bibliotekę Miejską w Inowrocławiu. Przedstawiciele poszczególnych filii bibliotecznych rywalizowali druzynowo o Puchar Przechodni Dyrektora Biblioteki Miejskiej. W turnieju przeprowadzono konkurencje literackie, sprawnościowe, kalambury.

Nasi uczniowie w turnieju

Udział w sejmiku

Uczennice z klas VI wraz z opiekunem wzięły udział w Sejmiku Blaski i cienie demokracji zorganizowanym w Gimnazjum nr 3 w Inowrocławiu. Na zakończenie obrad sejmiku wręczono nagrody za udział w konkursach przedmiotowych.

Ola Górska z klasy VI c - III miejsce w konkursie matematycznym

Agata Makowska i Julianna Righi z klasy VIa - wyróżnienia w konkursie matematycznym

Ola Saja z klasy VIc - II miejsce w konkursie języka angielskiego

Udział w sejmiku

 

Piknik ekologiczny

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w pikniku ekologicznym zorganizowanym przez firmę PLAST-MAR w Balczewie. Wytypowano 10 uczniów z klas 1-3. Organizatorzy zapewnili dzieciom wiele atrakcji: robiły korale z nakrętek, ozdabiały doniczki, sadziły stokrotki, bawiły sie na dmuchanych konstrukcjach, jeździły konno. Dla wszystkich uczestników przygotowano owoce i słodycze. Dzieci rozweselał klaun, a cała impreza przebiegała przy muzyce.

Piknik ekologiczny

Piknik ekologiczny

 

Obchody Dnia Ziemi

24 kwietnia 2015 roku  uczniowie SP 6 wraz z panią Anną Stocką udali się do Parku Solankowego,  aby uczcić Dzień Ziemi. Mieli tam  przyjemność obejrzeć ciekawe występy dzieci z różnych przedszkoli . Zostały także rozdane nagrody laureatom różnych międzyszkolnych konkursów przyrodniczo –  ekologicznych zorganizowanych pod patronatem Prezydenta Miasta Inowrocławia.

        Nagrody i dyplomy otrzymali też uczniowie naszej szkoły:

 • Maria Szydłowska z klasy IV d za zajęcie I miejsca w Międzyszkolnym Konkursie Ekologicznym dla klas III – IV,
 • Katarzyna Drabik z klasy IV d i Julia Górska z klasy III c  za zdobycie wyróżnienia w wyżej wymienionym konkursie,
 • Agata Makowska z klasy VI a, Aleksandra Górska z klasy VI c i Julia Jaremek z klasy VI b za zajęcie I miejsca w Międzyszkolnym Konkursie Ekologicznym dla klas V – VI,
 •  Tomasz Piasecki z klasy V b za zajęcie I miejsca w Międzyszkolnym Konkursie Przyrodniczym „Wędrujemy po krainach geograficznych Polski”,
 • Weronika Klóska i Mateusz Jabłoński za zajęcie II miejsca w wyżej wymienionym konkursie,
 • Aleksandra Górska z klasy VI c i Paweł Milewski z klasy V b za zdobycie wyróżnienia w wyżej wymienionym konkursie.

                                                                   Wszystkim nagrodzonym gratulujemy !

Obchody Dnia Ziemi

Powiatowy konkurs plastyczny - XIV edycja

Po raz XIV nasza szkoła była organizatorem powiatowego konkursu plastycznego o tematyce religijnej. W tym roku temat przewodni konkursu to: "Świadkowie odmiennego sposobu życia". Prace plastyczne wykonane różnorodnymi technikami plastycznymi napłynęły ze szkół inowrocławskich i powiatu.

Rozstrzygnięcie konkursu  nastąpiło 24 kwietnia 2015 roku. Jury przyznało następujące nagrody:

W kategorii klas I - III

1 miejsce - Weronika Lorenc - Szkoła Podstawowa nr 16

2 miejsce - Zuzanna Gorzycka - Szkoła Podstawowa nr 16

3 miejsce - Zespół Szkół Integracyjnych

 

W kategorii klas IV - VI

1 miejsce - Natalia Góra - Szkoła Podstawowa nr 6

2 miejsce - Nikoletta Lewandowska - Szkoła Podstawowa w Orłowie

3 miejsce - Weronika Szczupaj - Szkoła Podstawowa nr 16

Wyróżnienia

Patrycja Kruszka - Szkoła Podstawowa nr 4

Roksana Kołodziejcyk - Szkoła Podstawowa w Górze

Aleksandra Wnuczek - Szkoła Podstawowa nr 4

Zuzannaz Zaremba - Szkoła Podstawowa nr 4

Laureatom gratulujemy!

Sprawdzian szóstoklasisty 2015

1 kwietnia 2015 r. uczniowie klas szóstych przystąpili do swojego pierwszego poważnego egzaminu. W tym roku miał nową formułę. Egzamin składał się z dwóch części. Pierwsza zawierała zadania z języka polskiego i matematyki. Uczniowie na ich rozwiązanie mieli 80 minut. Po części pierwszej nastąpiła przerwa. Po niej uczniowie rozpoczęli drugą część sprawdzianu - egzamin z języka obcego, który trwał 45 minut. O rezultatach sprawdzianu uczniowie dowiedzą się najpóźniej do 29 maja. W dniu zakończenia roku szkolnego - 26 czerwca wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej uczniowie otrzymają wydane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną zaświadczenia o wynikach. Wyrażone w procentach będą osobno podane z części pierwszej (z wyszczególnieniem wyniku dla zadań z języka polskiego i matematyki) i osobno z drugiej.

Sprawdzian szóstoklasisty 2015Sprawdzian szóstoklasisty 2015

Spacer Edukacyjny

Zadaniem dyrektora szkoły oraz nauczycieli w programie Szkoła z klasą było zorganizowanie spaceru edukacyjnego czyli przeglądu metod nauczania na różnych przedmiotach z zastosowaniem elementów oceniania kształtującego. Spacer edukacyjny odbywał się w tygodniu 23-27 marca. W zadaniu wzięło udział 13 nauczycieli, którzy zaprosili na swoje lekcje zespół obserwatorów. W skład zespołu wchodzili: dyrektor i wicedyrektor, koordynator programu Szkoła z klasą, bibliotekarz oraz chętni nauczyciele. Po każdej prezentacji nauczyciele obserwatorzy spotykali się na omówieniu zaobserwowanych zjawisk i sytuacji. Podsumowanie i  wymiana doświadczeń nastąpią 31 marca w ramach pracy zespołu samokształceniowego. Zespoły samokształceniowe pracują w naszej szkole cały rok, aby podnosić jakość kształcenia i wychowania naszych uczniów, zgodnie z najnowszymi trendami w edukacji.

Dzień Odkrywania Talentów

20 marca juz po raz trzeci zorganizowano w naszej szkole Dzień Odkrywania Talentów. Na korytarzach szkolnych można było podziwiać wystawy prac uczniów utalentowanych plastycznie oraz prezentacje osiągnięć w konkursach przedmiotowych i sportowych.

Dzień Odkrywania Talentów

Na salę gimnastyczną zapraszane były kolejne klasy, aby obejrzeć występy uczniów rozwijających swoje talenty w różnych dziedzinach. Występy taneczne przygotowały uczennice: Weronika Dyguła, Kasia Stopińska, Natalia Pawlikowska, Oliwia Wójtowicz, Zosia Głowacka, Izabella Sabanowic.

Dzień Odkrywania Talentów

Grą na różnych instrumentach muzycznych pochwalili się przed publicznością: Natalia Góra, Szymon Królak, Jakub Górski, Oliwia Góra, Oliwia Koszowska,Liwia Sobczak oraz Kasia Drabik.

Dzień Odkrywania Talentów

Nasi uczniowie również pięknie śpiewają, czego dowiedli podczas kolejnych występów w bardzo zróżnicowanym repertuarze. Śpiewali dla nas: Ola Bednarek, Michalina Helinska, Magda Ptaszyńska, Jagoda Miszczak.

Dzień Odkrywania Talentów

Podziwialiśmy także inne talenty: recytację, układanie kostki Rubika,dramę w języku angielskim, opowiadania konkursowe. W tych kategoriach wystąpili: Wiktor Korsak, Julia Kozaczyk, Vanessa Ostrowska, Julia Kruszka, Ola Górska.

Dzień Odkrywania Talentów

Prezentacje przygotowały panie Jolanta Kowalczyk, Katarzyna Koczorowska oraz Iwona Koźmińska, gazetkę plastyk naszej szkoły a konferansjerkami były: Julia Kozaczyk i Olga Wojciechowska.

 

 

Wybory książek za nami

9 i 10 marca odbyły się w naszej szkole Ogólnopolskie Wybory Książek dla bibliotek szkolnych. Uczniowie głosowali na książki, które polecają innym i które chcieliby widzieć w naszej bibliotece. Głosowało  290 uczniów i kilku nauczycieli. Swoje wybory głosujący wpisywali na karty do głosowania i wrzucali do urny wyborczej. Członkowie Aktywu Bibliotecznego w środę zabrali się do liczenia głosów. Wyniki zostaną podane po ostatecznym podliczeniu wszystkich głosów, co jest bardzo pracochłonne, gdyż każdy mógł zagłosować na 3 tytuły.

Wybory książek za nami

Wybory książek za nami

Drzwi Otwarte w naszej szkole

7 marca odwiedzili naszą szkołę mili goście: dzieci rozpoczynające od września naukę oraz ich rodzice. Wszyscy byli ciekawi, jak wygląda szkoła, sale lekcyjne, świetlica, jakimi  pomocami dydaktycznymi dysponujemy, a przede wszystkim, jakie panie od wrzesnia będą wychowawczyniami klas pierwszych.

 

        Drzwi Otwarte w naszej szkole

Po spotkaniu z dyrektor szkoły panią M.Bawolską rodzice wraz dziećmi ruszyli na zwiedzanie szkoły. W salach lekcyjnych przygotowano dla dzieci różne atrakcje, na korytarzach można było oglądać wystawy prezentujące ofertę zajęciową szkoły, rodzice mogli porozmawiać z nauczycielami.

Drzwi Otwarte w naszej szkole

We wszystkich prezentacjach pomagali naszym nauczycielom uczniowie zarówno klas młodszych jak i starszych, którzy przygotowali takie atrakcje jak: malowanie twarzy, eksperymenty przyrodnicze, gry i zbawy, tańce. W niektórych salach serwowano słodkie poczęstunki.

Drzwi Otwarte w naszej szkole

Szkoła w kwiatach

Z okazji budzącej sie wiosny i przed Dniem Kobiet w naszej szkole pojawiły sie papierowe kwiaty: w wazonach, na wystawkach i na bluzkach u przedstawicielek płci pięknej. Zrobiło sie kolorowo i weselej, może dzięki tej akcji wywołamy wiosnę...

Szkoła w kwiatach

Święto szkoły

13 lutego obchodziliśmy w naszej szkole doroczne święto czyli Dzień patrona Mikołaja Kopernika. W obchodach uczestniczyła cała społeczność szkolna podzielona na dwie grupy wiekowe: osobno świętowały klasy I - III oraz klasy IV - VI. Dla młodszych uczniów przygotowano zabawy przybliżające sylwetkę sławnego astronoma: naukę piosenki o Koperniku, krzyżówki, rebusy, uzupełnianki wyrazowe. Dzieci obejrzały też wystawę albumów i wierszy trzecioklasistów i wykonywały prace plastyczne: Kopernik jako... oraz plakat lub forma przestrzenna Rakieta.

Święto szkoły

Uczniowie klas starszych wzięli udział w rozgrywkach sportowo-wiedzowych i plastycznych, walcząc o tytuł super klasy. W komisji zasiadali nauczyciele, którzy oceniali nie tylko odpowiedzi w konkurencjach wiedzowych, ale także doping w wykonaniu poszczególnych klas oraz stroje wykonane przez uczniów specjalnie na tę okazję. Uroczystość otworzyła pani dyrektor M. Bawolska, a turniej prowadzili pani A. Dobecka, pan K. Cieśla oraz siostra Barbara.

Święto szkoły

Wiele emocji dostarczyły zebranym konkurencje sportowe, w których rywalizowali uczniowie wybrani do reprezentowania klas.

Święto szkoły

Jednym z zadań było zaprezentowanie się klas w kolorowych strojach, przedstawienie plakatów i transparentów oraz okrzyków zagrzewających zawodników do walki o punkty. Każda klasa chciała zdobyć puchar oraz wygrać wyjście do restauracji Mac Donald's.

Święto szkoły

Rywalizacja była bardzo ostra, tym bardziej, że w finale dwie klasy zdobyły jednakową ilość punktów i konieczna była dogrywka. Ostatecznie tytuł Super klasy wywalczyła klasa V b, wygrywając jednym punktem z klasą IV a. Trzecie miejsce zajęła klasa V a.

 

Święto szkoły

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

 

Targi 2.0 za nami

Przez cały tydzień ( 26-30 stycznia) w naszej szkole odbywały się Targi 2.0, w czasie których uczniowie i nauczyciele prezentowali efekty wspólnej pracy w programach Szkoła z klasą 2.0 oraz Aktywna Edukacja. Targi odbywały się pod hasłem Czytamy i odkrywamy. Do udziału włączyli się także wychowawcy klas oraz nauczyciele poszczególnych przedmiotów, świetlica szkolna , biblioteka, logopeda. Na wywiadówkach  zapoznano rodziców uczniów z Kodeksem TIK, obowiązującym w naszej szkole, przy czym w wielu przypadkach wychowawcy korzystali z pomocy uczniów. W klasach IIb i IIId uczniowie przygotowali dla rodziców specjalne prezentacje o Kodeksie 2.0, a w nich piosenki, wierszyki, rapowanie.

Targi 2.0 za nami

Na godzinach wychowawczych, lekcjach religii oraz lekcjach WF dyskutowano o mowie nienawiści w Internecie, o zasadach Netykiety oraz o zachowaniach kibiców na zawodach sportowych i stadionach.

Targi 2.0 za nami

W poszczególnych klasach odbyły się debaty na temat Kodeksu 2.0 oraz stosowania netykiety, a w klasie Vb uczniowie poznawali elementy prawa autorskiego, które obowiązują w blogowaniu

Targi 2.0 za nami

Na lekcjach przyrody uczniowie dowiadywali się jak opisywać źródła ilustracji i tekstu zgodnie z prawem, poznali strony, z których można pobierać ilustracje z licencjami do użytkowania.  Na lekcjach muzyki uczniowie klas VI poznawali elementy prawa autorskiego w zastosowaniu do plików muzycznych dostępnych w sieci.

Targi 2.0 za nami

W świetlicy dzieci odkrywały morały w bajkach i opowiadaniach dla najmłodszych, wykonały też prace plastyczne ilustrujące odgadnięte morały. Powstały prezentacje multimedialne o dinozaurach, o bezpieczeństwie w sieci, instrukcje jak zakładać pocztę elektroniczną, jak budować bezpieczne hasła , jakich zdjęć nie umieszczać w sieci.

Logopeda szkolny pani B.Domalska zaprosiła nauczycieli na prezentację metod pracy oraz pomocy logopedycznych, w tym multimedialnych programów stosowanych w logopedii.

Targi 2.0 za nami

Uczniowie klasy IIc przygotowali prezentację projektu edukacyjnego „Fascynujący świat dinozaurów”.

 

Targi 2.0 za nami

Angliści pani Pawlak i Dobecka przygotowały zajęcia „Uczymy innych”, w trakcie których uczniowie kl.V nauczali kolegów z kl.VI, a tematem były Wieloryby.

 

Targi 2.0 za nami

Aktyw biblioteczny przygotował prezentacje o kodeksie 2.0 dla najmłodszych oraz klas IV. W bibliotece odbyła się też debata o kodeksie, zajęcia dla kl IIc o prawie autorskim oraz przygotowania do prezentacji na Targi 2.0

 

Targi 2.0 za nami

RozTIKana była cała szkoła, uczyli się uczniowie, uczyli się nauczyciele, wymienialiśmy się doświadczeniem i umiejętnościami.

Targi 2.0 za nami

Podsumowanie ilościowe:

5 dni działań – od poniedziałku do piątku oraz zebrania z rodzicami 22 stycznia

 • Prezentacje Aktywu Biblioteki w klasach: IIb,IIIa,IIIc,Ib,Ic,If,Ie,Id,IIa,IVd,Ia,IVc
 • Katecheza - klasy VI
 • Muzyka – klasy VI
 • WF – kl.IVb,Vd
 • Godziny wychowawcze
 • Zajęcia komputerowe
 • Prezentacja klasy IIb dla klas:IIIa,IIa,IIb,IIId
 • Lekcja uczymy innych dla 2 kół zainteresowań
 • Lekcja o blogowaniu w Vb
 • Pokaz logopedy: środa, czwartek
 • Świetlica: czytanie bajek z morałem - cały tydzień dla dzieci zapisanych do świetlicy
 • Prezentacja o dinozaurach dla kl.IIc, Ia oraz zaproszonych gości
 • Zajęcia Być fair w Internecie oraz Bądźmy życzliwi w Internecie w klasie Vc

 

Wymiana korespondencji

W ramach programu eTwinning uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem pani Adriany Dobeckiej przygotowali kartki świąteczne dla szkół partnerskich. Otrzymaliśmy również dużo kartek świątecznych z pozdrowieniami dla naszych uczniów między innymi z Grecji, Turcji, Chorwacji, Hiszpanii. Szkoły partnerskie z Grecji dołączyły do kartek świątecznych opis tradycji kultywowanych w okresie świąt Bożonarodzeniowych w ich kraju. Nasi uczniowie byli zaskoczeni różnicami w tradycjach  greckiej i polskiej. Największym zaskoczeniem okazało się  dekorowanie (obok drzewek bożonarodzeniowych) modeli łodzi w Sparcie. Dowiedzieliśmy się też, że w Grecji prezenty przynosi Święty Bazyli dopiero w pierwszy dzień Nowego Roku. Co kraj, to obyczaj...

Wymiana korespondencji

Jasełka i wigilie klasowe

19 grudnia zajęcia w naszej szkole miały charakter nietypowy. Uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami, aby złożyć sobie życzenia na nadchodzący Nowy Rok, wymienić się upominkami przygotowanymi przy pomocy rodziców oraz obejrzeć szkolne Jasełka, w których występowali ich koledzy pod kierunkiem siostry Barbary. Kolędy i pastorałki zaśpiewał chór szkolny przygotowany przez panią Katarzynę Koczorowską. Mogliśmy też posłuchać gry uczniów na instrumentach. Scenografię przygotowal nauczyciel plastyki. Przedstawienie zatytułowane "Bosy pastuszek" opowiedziało historię narodzin Jezusa z punktu widzenia pasterzy, którzy pilnowali swoich stad i obudzeni przez anioły podążyli witać narodzone Boże dziecię. Na zakończenie pani dyrektor złożyła wszystkim zebranym życzenia świąteczne i noworoczne oraz częstowała słodyczami. Jasełka obejrzeli wszyscy uczniowie w trzech turach, ostatnie przedstawienie odbyło sie także z udziałem emerytowanych pracowników naszej szkoły.

Jasełka i wigilie klasowe

We wszystkich salach lekcyjnych pojawiły się piękne choinki, uczniowie przygotowali słodycze, napoje i owoce a do klas młodszych zawitał Mikołaj z workiem prezentów. Czas z wychowawcą mijał na omawianiu świątecznych tradycji w domach uczniów, na wspólnych zabawach i klasowym biesiadowaniu oraz na oglądaniu otrzymanych prezentów.

Jasełka i wigilie klasowe

 

 

Sprawdzian próbny szóstoklasistów

17 grudnia 2014 r. uczniowie klas szóstych przystąpili do sprawdzianu próbnego, w tym roku według nowych zasad. Sprawdzian składał się z dwóch części. Pierwsza część to test z języka polskiego i matematyki trwający 80 minut, oraz test z języka angielskiego, trwający 45 minut  sprawdzający między innymi rozumienie ze słuchu.

Sprawdzian próbny szóstoklasistów

Sprawdzian próbny szóstoklasistów

Relacja z Tygodnia Czytania

Tydzień Czytania już za nami, rozczytała się cała społeczność szkolna, powstało wiele prac plastycznych, wymieniono sie książkami, czytelnia w bibliotece pękała w szwach, odkrywaliśmy talenty literackie, czytaliśmy opowiadania, bajki , wiersze i czasopisma. W okresie 8-12 grudnia zrealizowano szereg pomysłów czytelniczych w ramach akcji zaproponowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. W poniedziałek 8 grudnia ruszył Festiwal Głośnego Czytania, przygotowany przez wychowawców świetlicy oraz polonistów, książki wybierali uczniowie, którzy zgłosili się do czytania swoim młodszym kolegom.

Relacja z Tygodnia CzytaniaRelacja z Tygodnia Czytania

Relacja z Tygodnia CzytaniaRelacja z Tygodnia Czytania

W bibliotece trwała akcja "Uwolnij książki" oraz głośne i ciche czytanie na wszystkich przerwach. 

Relacja z Tygodnia CzytaniaRelacja z Tygodnia Czytania

Na godzinach wychowawczych odbyły sie zajęcia  tematyczne przygotowane przez uczniów, którzy musieli roapocząć swoje przygotowania juz tydzien wcześniej. Klasa IV d przygotowała "Szkołę Harrego Pottera", a klasa Vc "Zabawy z całego świata"

Relacja z Tygodnia CzytaniaRelacja z Tygodnia CzytaniaRelacja z Tygodnia Czytania

Relacja z Tygodnia CzytaniaRelacja z Tygodnia CzytaniaRelacja z Tygodnia Czytania

W niektórych klasach czytano na głos wybrane książki, w klasie IIb codziennie czytały po 2 osoby, w IIId czytano baśnie Andersena, w Vb czytała na j.polskim cała klasa, a ponadto na spotkaniu z wychowawcą dzieci czytały swoim rodzicom, w klasie Vd czytano "Małego księcia", a w klasie IIc książki o dinozaurach.

Relacja z Tygodnia Czytania

Powstało tez wiele prac plastycznych, niektóre tematycznie związane z czytanymi lekturami, a w ramach zajęć języka angielskiego uczniowie wykonali książeczki dla maluchów oraz mini słowniczki obrazkowe.

Relacja z Tygodnia Czytania

Na lekcji muzyki nauczyciel czytał anegdoty o sławnych kompozytorach, a na lekcję j.polskiego uczniowie Vc przygotowali prezentację lektur swoich rodziców. Na zajęciach dodatkowych oraz w klasach młodszych odkrywano dziecięce talenty literackie.

Relacja z Tygodnia Czytania

Ciekawe działania opisują tez uczniowie klasy Vb na swoim klasowym blogu, którego adres znajduje sie w zakładce Szkolne blogi.

 

 

Mikołajki

Piątek 5 grudnia to w naszej szkole Dzień Czerwony czyli Mikołajki. Uczniowie przywdziali mikołajowe czapki, w salach lekcyjnych pojawiły sie choinki, Mikołaj wędrował po szkole i częstował cukierkami. Galerie prac plastycznych wzbogaciły sie o rysunki choinek, bałwanków i Mikołajów.

Mikołajki

Apele sukcesów

1 grudnia uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w apelach sukcesów, które są już u nas tradycją. Pani dyrektor Małgorzata Bawolska wręcza wybranym uczniom nominacje na super ucznia, a kandydaci do tytułu Jestem Super wybierani są demokratycznie przez zespoły klasowe i wychowawców.

Oprócz tego uczniowie, którzy brali udział w konkursach międzyszkolnych i szkolnych, osiągając sukcesy zostali nagrodzeni drobnymi upominkami i słodyczami.

Tytuł super ucznia otrzymali:

1A

Julia  Dzielak

4A

Oskar Pawlak

1B

Helińska Michalina

4B

Miłosz Mierzwa

1C

Moczyńska  Zofia

4C

Oliwia Ziółkowska

1D

Kacper Stopiński

4D

Miłosz Katulski

1E

Szymon Domagalski

5A

Zuzanna Szczepaniak

1F

Filip Schoen

5B

Aleksandra Bednarek

2A

Dankowska Aleksandra

5C

Jakub Mróz

2B

Aleksandra Frąckowiak

5D

Oliwier Stępień

2C

Bartosz Witkowski

6A

Julia Chrzanowska

3A

Mikołaj Mrozek

6B

Jakub Kubiak                

3B

Antonina Dembska

6C

Adrianna Szablewska

3C

Dominik Podkowiński

 

 

3D

Wiktor Kamiński

 

 


Apele sukcesówApele sukcesów

Apele sukcesówApele sukcesów

Talentynki

W środę 26 listopada uczniowie naszej szkoły mieli możliwość zaprezentowania swoich rozlicznych talentów: muzycznych, tanecznych, śpiewaczych podczas imprezy Talentynki.

Była to kolejna edycja szkolnego przeglądu dziecięcych talentów, przygotowana przez panie Iwonę Koźmińską oraz Elżbietę Szumlas-Ciarka. Jury podkreśliło wysoki poziom występów. Każdy z uczniów już osiągnął pewien sukces poprzez możliwość zaprezentowania swoich uzdolnień na forum szkoły. Jednakże jury wyróżniło szczególnie uczniów, których występy podobały się najbardziej.

Nagrodzeni z klas 4 -6:

Isabella Sabanovic kl. Vb, Katarzyna Stopińska i Natalia Pawlikowska kl. IVb, Oliwia Ziółkowska i Martyna Przystańska kl. IVc, Wiktoria Szczypecka i Wiktoria Błaszak kl. VIb.

Nagrodzeni z klas 1 -3:

Zofia Głowacka, Małgorzata Orzechowska, Michalina Helinska, Oliwia Koszowska, Nikola Poświatowska

Wyróżnienia: Bruno Bojanowski, Kasia Lewandowska, Laura Rakowska

TalentynkiTalentynkiTalentynki

TalentynkiTalentynkiTalentynki

TalentynkiTalentynkiTalentynki

 

Dzień Życzliwości dla Książek

21 listopada uczniowie naszej szkoły i nauczyciele celebrowali Dzień Życzliwości dla Książek, którego głównym celem była promocja czytelnictwa. Chętne osoby przypięły do ubrań plakietki z napisem: Czytam bo lubię. W klasach powstały kąciki ulubionych książek, a na niektórych lekcjach powstawały plakaty pod hasłem: Dlaczego warto czytać? W klasie III a wykonano okładki do książek, a w II b odbyła się klasowa debata: co daje nam czytanie książek?

Dzień Życzliwości dla KsiążekDzień Życzliwości dla Książek

Dzień Życzliwości dla KsiążekDzień Życzliwości dla Książek

Uczniowie klasy V c przygotowali prezentacje o swoich ulubionych książkach, a wcześniej pracowali w grupach nad stworzeniem plakatów i haseł o pożytkach czytania.


     Dzień Życzliwości dla KsiążekDzień Życzliwości dla Książek

Biblioteke odwiedzały całe klasy z wychowawcami lub indywidualni uczniowie, chcąc zaprezentować swoje ulubione książki lub po prostu zaznaczyć swój udział w szkolnej akcji.

   Dzień Życzliwości dla KsiążekDzień Życzliwości dla KsiążekDzień Życzliwości dla Książek

   Dzień Życzliwości dla KsiążekDzień Życzliwości dla KsiążekDzień Życzliwości dla Książek

Bibliotekarze byli też zapraszani do sal lekcyjnych, aby oglądać wystawki, plakaty i porozmawiać z dziećmi o ich ulubionych lekturach.

  Dzień Życzliwości dla KsiążekDzień Życzliwości dla KsiążekDzień Życzliwości dla Książek

Wygraliśmy Malucholadę

6 listopada klasy drugie i trzecie jak co roku uczestniczyły w sportowym święcie.   Malucholada to impreza sportowo-wiedzowa, która wyzwala w  dzieciach wiele emocji. W tym roku byliśmy niepokonani. Nasze przewodnie hasło , którym zagrzewaliśmy drużynę do boju brzmiało: 

 

Chociaż słonko jest za chmurą, nasza szóstka zawsze górą!

Wygraliśmy Malucholadę

Najpiękniejsza dynia

Wybory najpiękniejszej szkolnej dyni zakończone.

Wygrała Zosia Głowacka z klasy IIb.

Najpiękniejsza dyniaNajpiękniejsza dynia

Dzień Dyni

31 października z inicjatywy Samorządu  Uczniowskiego obchodziliśmy w naszej szkole jako Dzień Dyni. Wszyscy chętni ubrali się na pomarańczowo, powstały dyniowe dekoracje oraz prace plastyczne nawiązujące do dnia Halloween. Niektórzy uczniowie poprzebierali sie za różne straszydła. Na korytarzu I piętra i w świetlicy powstały wystawy plakatów halloweenowych, a w bibliotece wystawa książek o duchach i innych strachach.

     Było pomarańczowo i wesoło!

Dzień Dyni

Spotkanie otwierające

23 pażdziernika odbyło się spotkanie otwierające zespołów nauczycieli pracujących w programach Aktywna Edukacja oraz Szkoła z klasą 2.0. Przedstawiono koordynatorów zespołów przedmiotowych, ustalono harmonogram działań w roku szkolnym 2014/2015 oraz zasady współpracy w zespołach . W ramach Aktywnej Edukacji nauczyciele podejmą pracę w zespołach: matematyczno-przyrodniczym, humanistycznym oraz artystycznym. W ramach Szkoły z klasą 2.0 nauczyciele wraz z uczniami przygotują: Targi szkolne 2.0 oraz Festiwal 2.0

Spotkanie otwierająceSpotkanie otwierające

Dzień Edukacji

Z okazji Dnia Edukacji członkowie Samorządu Uczniowskiego przygotowali miłą niespodziankę.

Zorganizowano wśród uczniów głosowanie na Najlepszego Nauczyciela szkoły, przedstawiciele uczniów składali pedagogom życzenia i częstowali słodkościami, przez szkolny radiowęzeł popłynęły podziękowania dla pani dyrektor i nauczycieli. Po zakończeniu głosowania nauczyciele wybrani przez uczniów otrzymali dyplomy pamiątkowe .

Wyniki głosowania uczniów na Najlepszego Nauczyciela:

I miejsce - pan Marcin Kozłowski

II miejsce - pan Rafał Jelonek

III miejsce - pan Mariusz Markiewicz

wyróżnienia: panie Katarzyna Koczorowska i Agnieszka Licznerska

Szkolne Koło Caritas

W naszej szkole powstało Szkolne Koło Caritas, którego przewodniczącą została Agnieszka Dreliszak z klasy 5b, zastępcą jest Hanna Olszanowska, a skarbnikiem Igor Maćkowiak. Opiekunami  SKC są  pani  Danuta Rakowska oraz siostra Barbara.

O naszych akcjach czytajcie w ogłoszeniach i w zakładce Caritas !

Nauka demokracji

 

3 października odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Tydzień przed wyborami kandydaci do samorządu prezentowali swoje programy i różnymi sposobami zachęcali uczniów do głosowania na swoje kandydatury.

W dzień wyborów poszczególne klasy zapraszano do lokalu wyborczego, który zaaranżowano na korytarzu pierwszego piętra. Uczniowie oddawali głosy na    swoich kandydatów, wrzucając karty wyborcze do urny w obecności komisji. 

Przewodniczącą SU została Michalina Pawłowska kl. Vb

Nauka demokracji

Dzień Języków

26 września obchodzony jest Europejski Dzień Języków, którego głównym celem jest zachęcanie obywateli różnych krajów do nauki języków obcych. Z tej okazji  uczniowie klasy V b pod kierunkiem nauczyciela języka angielskiego Adriany Dobeckiej przygotowali i zaprezentowali przedstawienie  „Trzy świnki” w wersji polsko-angielskiej z elementami muzycznymi. Na przedstawienie zaproszono klasy młodsze wraz z wychowawcami.

Dzień Języków

Dzień Śliwki

23 września przypada w tym roku pierwszy dzień jesieni, a w naszej szkole celebrowaliśmy Dzień Śliwki. Chętne osoby ubrały się na fioletowo lub założyły filetowe dodatki i śliwkowe emblematy. Na zajęciach jedliśmy pyszne śliwki i chleb z powidłami. Sale lekcyjne i korytarze szkolne przystroiły się w jesienne dekoracje. W bibliotece powstała wystawka książek o jesieni. Było fioletowo, śliwkowo i wesoło!

Dzień Śliwki

Udział w rajdzie

W sobotę 13 września uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w VI Rajdzie im. kpt. Pawła Cymsa. Trasa rajdu (ok.11 km) wiodła przez: Markowice - Gaj Markowicki - Górki - Ludzisko.

Celem rajdu było uczczenie pamięci kpt. Pawła Cymsa, popularyzacja turystyki i krajoznawstwa na Kujawach Zachodnich oraz zorganizowanie czasu wolnego młodzieży szkolnej.
Podczas rajdu uczestnicy zwiedzili w Markowicach sanktuarium i muzeum z wystawą poświęconą Kardynałowi Józefowi Glempowi oraz cmentarz poniemiecki rodziny Wilamowitz - Moellendorff w Gaju Markowickim. W trakcie marszu przeprowadzono konkursy z wiedzy o kpt. Pawle Cymsie oraz krajoznawczo-historyczny. Największą wiedzą o postaci kapitana wykazała się Agata Makowska z klasy 6a, w konkursie krajoznawczo-historycznym  zabłysnęły: Zosia Głowacka z klasy 2b i Aleksandra Górska z klasy 6cOpiekunem naszych uczniów była pani Anna Stocka.

Udział w rajdzie

1 września 2014

O godzinie 8.00 zabrzmiał w naszej szkole pierwszy dzwonek po wakacjach.

Pani dyrektor Małgorzata Bawolska przywitała wszystkich przybyłych na uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2014/15.Szczególnie serdecznie powitane zostały dzieci rozpoczynające naukę w klasach pierwszych oraz ich rodzice.Minutą ciszy uczciliśmy  pamięć wszytkich poległych w czasie II Wojny Światowej, gdyż własnie 1 września obchodzimy rocznicę wybuchu tej strasznej wojny.

Po części oficjalnej wszyscy ruszyli do klas na spotkanie z wychowawcami.

1 września 2014

Zmiany kadrowe

Z koncem roku szkolnego nastapiły w naszej szkole zmiany kadrowe wśród nauczycieli. Z możliwości przejścia na emeryturę skorzystała pani Lidia Sosińska, nauczyciel-bibliotekarz.

Do pracy w innej placówce oddelegowano siostrę katechetkę Sylwię Zimnocho. Roczną pracę na zastepstwie za urlopowanych nauczycieli zakończyły panie Anna Sztochmann oraz Justyna Ceglarska. Mamy nadzieję, iż życzliwa pamięć o pracy w SP 6 będzie obustronna.

 

Zmiany kadroweZmiany kadroweZmiany kadrowe    

Nasz udział w Festiwalu 2.0 w Warszawie

Reprezentacja naszej szkoły uczestniczyła w zmaganiach Ogólnopolskiegu Festiwalu Szkoły z klasą 2.0, który odbywał się w Warszawie w dniach 17-18 czerwca. Siedzibą Festiwalu było Centrum Nauki Kopernik. Nasz zespół składał się z trojga uczniów: Julii Jaremek, Jakuba Muszalskiego i Jana Sińskiego , którymi opiekowała się Joanna Kraszkiewicz. Uczniowie zostali przygotowani do spotkań z ekspertami festiwalu przez polonistkę Danutę Chwastek, a cały zespół przy współpracy uczniów z różnych klas tworzył materiały promocyjne na nasze stoisko festiwalowe. Celem festiwalu była promocja działań wszystkich szkół pracujących w programie Szkoła z klasą 2.0 , pokazanie efektów pracy najlepszych szkół w Polsce, poszerzenie wiedzy i umiejętności uczestników festiwalu poporzez zajęcia warsztatowe, wymiana doświadczeń między szkołami oraz przekonanie ekspertów i gości specjalnych festiwalu, że praca w programie daje  spodziewane, a zarazem niezwykłe efekty.

Na naszym stoisku mieliśmy okazję gościć zarówno wybitnych ekspertów, jak i nauczycieli innych szkół, także gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, przedstawicieli instytucji i organizacji sponsurujących festiwal oraz uczniów przybyłych na festiwal czyli naszych kolegów z innych miejscowości. Mieliśmy okazję wiele się nauczyć, podpatrzeć metody pracy w innych szkołach, wysłuchaliśmy rad ekspertów, zwiedziliśmy ekspozycje Centrum Nauki Kopernik, a nade wszystko godnie reprezentowaliśmy naszą szkołę, co potwierdzali goście naszego stoiska festiwalowego.

Obecny na festiwalu były minister cyfryzacji pan Michał Boni zapowiedział przyszłoroczną imprezę o charakterze międzynarodowym i prawdopodobnie odbywającą się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Dodać należy, iż nasza szkoła dzięki swoim działaniom została zaproszona na Festiwal Szkoły z klasą 2.0 jako jedna z 50 najlepszych szkół w Polsce, a Jakub Muszalski prezentował przed całą publicznością festiwalą swoje publiczne wystąpienie przygotowane w ramach ścieżki UFoN, a zatytułowane "UFoN o UFoNach", jako jeden z 4 mówców. Jest to ścieżka innowacyjna i niewiele szkół podjęło to wyzwanie.

Nasz udział w Festiwalu 2.0 w Warszawie

 Wszystkich, którzy chcieliby zapoznać się szczegółowo z przebiegiem festiwalu kierujemy na stronę Centrum Edukacji Obywatelskiej (kliknij w obrazek).Nasz udział w Festiwalu 2.0 w Warszawie

                                                                                                        

Nasz Dzień Wolności

Pod patronatem Samorządu Uczniowskiego zainicjowaliśmy w naszej szkole akcję obchodów  Święta Wolności, aby przypomnieć wszystkim, co świętujemy 4 czerwca.  

Pomysł podsunęło nam Centrum Edukacji Obywatelskiej, które zwróciło się do szkół w całej Polsce o zorganizowanie obchodów rocznicy 25 lecia pierwszych demokratycznych wyborów w naszym kraju, a wydarzenie to stało się początkiem reform w kazdej dziedzinie życia naszego społeczeństwa. Trudno dzieciom ze szkoły podstawowej wytłumaczyć ówczesne przemiany, ale w pomysłowy sposób można zaakcentowac ważkość tamtych wydarzeń. Obchodom towarzyszyło hasło: Flagi wolności, truskawki radości.

Nasz Dzień Wolności przebiegał następująco: uczniowie i nauczyciele ubrali biało-czerwone stroje lub przypięli do ubrań biało-czerwone ozdoby, na lekcjach wykonywaliśmy biało-czerwone flagi, w bibliotece powstały flagi z książek, w niektórych klasach odbyły się pogadanki o wydarzeniach sprzed i po 4 czerwca 1989 roku   Wszystkie nasze działania ilustruje fotoprezentacja.

Nasz Dzień Wolności

Ogólnopolski Festiwal 2.0

Uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunem zostali zakwalifikowani do udziału w Ogólnopolskim Festiwalu Szkoły z klasą 2.0, który odbędzie się w Warszawie w Centrum Nauki Kopernik ,a organizowany jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Gazetę Wyborczą.

Tegoroczny Festiwal objęty jest honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej.Cieszymy się, że jako jedyna szkoła z Inowrocławia będziemy dzielić się doświadczeniami ze szkołami z całej Polski i jednoczesnie zdajemy sobie sprawę z ogromu pracy, jaka nas jeszcze czeka oraz z odpowiedzialności przed tymi, którzy nam zaufali.

Na stoisku festiwalowym zaprezentujemy proces tworzenia UFoNów, nasze blogi projektowe oraz efekty Szkolnego Festiwalu 2.0

Uczniowskie Forum Naukowe - fotocast
Szkolny Festiwal 2.0 w mediach

Kliknij w obrazek i sprawdż co o naszym Festiwalu 2.0 piszą media

                  Szkolny Festiwal 2.0 w mediach                                                                       Szkolny Festiwal 2.0 w mediach

Festiwal 2.0 w obiektywie
 
Szkolny Festiwal 2.0

26 maja był dniem szczególnym w naszej szkole. Nauczyciele działający w programie Szkoła z klasą 2.0 zorganizowali Szkolny Festiwal 2.0, który stanowił zwieńczenie całorocznej pracy pedagogów i uczniów przy realizacji kolejnych zadań TIKowych. Nabywaliśmy nowe umiejętności w posługiwaniu się narzędziami TIK, uczyliśmy się współpracy i twórczego pokonywania trudności, zdobywaliśmy odznaki na blogach, pokonywaliśmy tremę przed wystąpieniami publicznymi. Szkolny Festiwal 2.0 dedykowany był zaproszonym na ten dzień mamom uczniów, gdyż w tym dniu przypada ich święto. Przybyły zatem licznie do naszej szkoły, aby zobaczyć efekty pracy swoich dzieci, zostały obdarowane kwiatami, słodyczami i uśmiechami, rozpierała je duma z sukcesu córki lub syna, wyraziły podziękowanie za umożliwienie rodzicom uczestnictwa w zajęciach innych niż zwykle.Wszyscy mamy satysfakcję z wysiłku włożonego w przygotowania i daliśmy dowód tego, że w naszej szkole uczymy inaczej.

Opisy działań i wybranych przez nauczycieli zadań można zobaczyć w wizytówce szkoły w programie Szkoła z klasą 2.0 (kliknij w obrazek)

                                                               

Szkolny Festiwal 2.0

W ramach festiwalu pokazano 4 zadania z programu Szkoła z klasą 2.0:

Uczymy innych

 • zadanie realizowały z uczniami: K.Helińska, A.Dobecka, N.Nietresta
 • tematy: Gazetka szkolna; Nazwy zawodów w j.angielskim oraz Inowrocławscy sportowcy

Odwrócona lekcja

 • zadanie realizowała A.Licznerska
 • temat: Różne zadania matematyczne

Projekt edukacyjny

 • zadanie realizowały: M.Roszkowska, I.Koźmińska, K.Pawlak
 • tematy: Nasze polskie naj...; Uroki pór roku oraz To i owo o symbolach narodowych

Uczniowskie Forum Naukowe

 • zadanie realizowały: D.Chwastek, J.Kraszkiewicz
 • tematy: wybrane przez uczniów , zgodnie z zainteresowaniami

Festiwal otworzyła uroczyście Pani Małgorzata Bawolska, wystąpienia uczniów można było oglądac na 7,8 i 9 godzinie lekcyjnej.

Szkolny Festiwal 2.0Szkolny Festiwal 2.0Szkolny Festiwal 2.0Szkolny Festiwal 2.0Szkolny Festiwal 2.0Szkolny Festiwal 2.0

 

Powiatowy Konkurs Plastyczny pt. " Droga do świętości Jana XXIII i Jana Pawła II"

Po raz XIII nasza szkoła zorganizowała powiatowy konkurs plastyczny o tematyce religijnej. Tym razem tematem przewodnim była kanonizacja dwóch papieży Jana XXIII i Jana Pawła II. Prace plastyczne wykonane różnorodnymi technikami plastycznymi napłynęły ze szkół inowrocławskich i powiatu. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpiło 26 kwietnia podczas Festynu Papieskiego, który miał miejsce w Solankach.

    Powiatowy Konkurs Plastyczny pt. \

Przyznano nagrody

W kategorii klas I-III

 • I miejsce Zuzanna Gabaj  kl. 2, SP nr 2
 • II miejsce Dorota Matuszak kl. 2, SP nr 16
 • III miejsce Emilia Bukowska kl. 2, SP nr 6

Wyróżnienia

 • Natalia Stern kl. 3, Katolicka Szkoła Podstawowa
 • Wiktoria Paprocka kl. 2, Zespół Szkół Integracyjnych
 • Mikołaj Woźniczka kl. 1, SP 16
 • Natalia Góra kl. 2, SP nr 6

W kategorii klas IV-VI:

 • I miejsce Daria Modrzejewska kl.5, SP nr 6
 • II miejsce Aleksandra Ordon kl. 4, SP nr 4
 • III miejsce Konrad Nalewajski kl. 4, SP nr 16

Wyróżnienia

 • Kinga Dudek kl. 5, SP w Złotnikach Kujawskich
 • Martyna Sobiechowska  kl. 6, SP nr 4

 

Dzień Kurczaka

W dniu 16 kwietnia, tuż przed Świętami Wielkanocnymi w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Kurczaka. Dzieci i nauczyciele uczcili ten dzień żółtym kolorem ubrania. Odbyły się także apele sukcesów, na których uczniowie, którzy osiągnęli wysokie wyniki w konkursach przedmiotowych i sportowych otrzymali słodkie upominki.

Dzień Kurczaka

Odkrywamy talenty

28 marca odbył się w naszej szkole dzień pod hasłem "Odkrywamy talenty". Uczniowie uzdolnieni artystycznie prezentowali swoje talenty na sali gimnastycznej. Wszyscy uczniowie mogli podziwiać znakomitych tancerzy, śpiewaków, recytatorów, a także uczniów grających na różnych instrumentach. Najzdolniejsi matematycy, przyrodnicy i humaniści zostali wyróżnieni na tablicy Koperniczak, a na parterze można było podziwiać prace plastyczne oraz fotografie. Ponadto na wszystkich lekcjach nauczyciele rozmawiali z uczniami o ich talentach oraz o tym, w jaki sposób je rozpoznawać i rozwijać.

Odkrywamy talenty

Święto Szkoły

28 lutego odbyło się w naszej szkole Święto Szkoły. Uroczystość tę obchodzimy od roku 1973, czyli od momentu nadania naszej szkole imienia Mikołaja Kopernika. Tego dnia klasy 4-6 walczyły w konkurencjach sportowo-wiedzowych o tytuł "Superklasy". Każda klasa musiała przygotować własny strój w ustalonym wcześniej kolorze. Ponadto każdy uczeń musiał zapoznć się z najważniejszymi informacjami na temat patrona. Podczas turnieju uczniowie uczestniczyli w różnych konkurencjach m.in. transport rannego, karaoke, rozpoznaj głos. Cały konkurs wygrała klasa Vb, której wychowawcą jest pan Marcin Kozłowski. Nagrodą był przejściowy puchar i wyjście do McDonalda dla całej klasy. Drugie miejsce zajęły ex aequo klasy: Va i IVb.

Klasy I-III brały udział w uroczystym apelu poświęconym patronowi, a następnie oglądały film "Gwiazda Kopernika".
 

 

 
Talentynki

TalentynkiJak co roku w naszej szkole odbył się przegląd talentów pod nazwą Talentynki. W poniedziałek 25 listopada stanęli przed publicznością i jury utalentowani uczniowie klas I-VI. Podziwialiśmy umiejętności wokalne, taneczne, recytatorskie, a także umiejętność gry na różnych instrumentach m.in. puzonie i pianinie. Wszyscy byli znakomici i jury miało bardzo trudny wybór. Ostateczne wyniki:

 

 

klasy I -III

I miejsce - Weronika Dyguła, Zofia Głowacka - taniec nowoczesny

II miejsce - Natalia Góra - pianino cyfrowe

III miejsce - Julia Stopińska - recytacja

wyróżnienia - Jakub Świątek - puzon, Zuzanna Schoen - wiersz, Oliwia Koszowska - pianino

klasy IV -VI

I miejsce - Isabella Sabanovic, Vanessa Kalemba - dancehall

II miejsce- Weronika Góra - piosenka

III miejsce- Wiktoria Błaszak, Wiktoria Szczypecka, Olga Wojciechowska - taniec

 

Dzień Życzliwości

21 listopada obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Życzliwości. Uczniowie i nauczyciele przypięli do ubrań papierowe uśmiechnięte słoneczka, podobne emblematy wisiały na drzwiach do sal lekcyjnych. Na godzinach wychowawczych dyskutowano o przejawach życzliwości w zyciu codziennym, wybierano w klasach osoby najbardziej zyczliwe innym. W bibliotece można było wpisać się do Szkolnej Księgi Życzliwości oraz wrzucić do urny swoje nominacje do orderu uśmiechu. Na terenie szkoły rozwieszono plakaty na temat życzliwości, które wykonali uczniowie na plastyce lub godzinach wychowawczych. Galerię plakatów zobaczyć można na blogu biblioteki szkolnej w zakładce: Prace uczniów. Przedstawiciele klas zgłaszali także propozycje do Szkolnego Kodeksu Życzliwości, wypracowane wspólnie z wychowawcami.

Dzień ŻyczliwościDzień Życzliwości

Europejski Dzień Języków

Europejski Dzień Języków26 września z okazji Europejskiego Dnia Języków odbyło się w naszej szkole przedstawienie w języku angielskim dla uczniów klas I-III.

Inscenizacja została przygotowana przez uczniów klasy 6a, których opiekunkami były pani Adriana Dobecka i Anna Sztochman. Przedstawienie miało na celu przybliżenie najmłodszym dzieciom języka angielskiego i zachęcenie do nauki tego ważnego języka. Z okazji tego święta odbył się również konkurs na najlepszy plakat propagujący naukę języków obcych.     

Zwycięzcmi konkursu zostali:

 I miejsce: Vanessa Karemba kl VI c

II miejsce: Jakub Winkowski, Jakub Kawalerski i Jakub Mirzejewski kl VI c

III miejsce: Julia Pasińska, Katarzyna Brdynkiewicz, Wiktoria Stępowska.