Debata uczniowska

11 stycznia 2018 odbyła się dabata przedstawicieli trójek klasowych zorganizowana przez opiekunów Samorządu Uczniowskiego oraz szkolnego koordynatora Zespołu nauczycieli Szkoły z klasą 2.0.

W trakcie debaty radzono nad dwoma problemami:  nad poprawą relacji w naszej szkole między wszystkimi podmiotami szkolnymi  oraz nad propozycjami do dalszej pracy Samorządu Uczniowskiego.

Wszystkie zgłoszone pomysły zostaną poddane konsultacjom i będą stanowiły podstawe naszej pracy w II półroczu roku szkolnego.

Debata uczniowska

Debata uczniowska