Drzwi otwarte szkoły 2017

25 marca zaprosiliśmy rodziców i dzieci, które rozpoczną naukę w naszej szkole we wrześniu tego roku.

Przygotowano wystawy szkolne i prezentacje, goście mogli obejrzeć sale lekcyjne, świetlicę i bibliotekę, była możliwość porozmawiania z wychowacami pierwszoklasistów. Spotkanie rozpoczęło sie od prelekcji dla rodziców, w której pani dyrektor Małgorzata Bawolska omówiła warunki nauki po wprowadzeniu reformy nauczania, przedstawiła nauczycieli i zaprosiła do zwiedzania szkoły. 

Drzwi otwarte szkoły 2017

Drzwi otwarte szkoły 2017

Drzwi otwarte szkoły 2017

Drzwi otwarte szkoły 2017