Dzień Przebierańca

Ostatniego dnia przed feriami zimowymi cała szkoła stała się sceną dla prezentacji strojów karnawałowych. Dzień Przebierańca ogłoszony przez Samorząd Uczniowski był rodzajem konkursu, w którym klasy zbierają punkty potrzebne w wyborach Super Klasy, które odbędą się w Święto Patrona Szkoły w lutym.

Ważnym elementem oceny był udział wychowaców klas w przebierankach oraz jak najliczniejszy udział uczniów w poszczególnych klasach. Zwaracano tez uwagę na oryginalność strojów i pracochłonność kostiumów.

Dzień Przebierańca

Dzień Przebierańca

Dzień Przebierańca

Dzień Przebierańca