Dzień Walki z Hałasem

25 kwietnia obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Walki  z Hałasem. Niektóre klasy wypełniały ankietę na temat szkodliwości hałasu, powstały plakaty promujace walkę z hałasem, w salach lekcyjnych, na korytarzach, w świetlicy i bibliotece trwał dzień szeptu - klasy zdobywały punkty przydzielane lub odejmowane przez opiekunów Samorządu Uczniowskiego. Nie był to łatwy sprawdzian dla największych krzykaczy w szkole.

Wyzwanie to podjęliśmy jako jedno z działań Dobre relacje, które realizujemy w ramach programu Szkoła z klasą 2.0

Dzień Walki z Hałasem