Dzień Życzliwości 2017

21 listopada cała społeczność szkolna włączyła się w obchody Dnia Życzliwości. Klasy wraz z wychowawcami przygotowały plakaty, hasła, dekoracje sal i emblematy na ubrania. Odbyły się klasowe debaty nad Szkolnym Kodeksem Życzliwości, cały tydzień trwają przygotowania do zebrania propozycji uczniów na temat

"Jak budować dobre relacje w szkole ?"

Nasze działania wpisują się w projekt  Dobre relacje w ramach programu Szkoła z klasą 2.0

Dzień Życzliwości 2017

Dzień Życzliwości 2017

Dzień Życzliwości 2017