Grono Pedagogiczne
 Dyrekcja szkoły
Dyrektor  Małgorzata Bawolska
Wicedyrektor Wiesława Smagała
Nauczanie zintegrowane                            Matematyka / informatyka
                                         Agnieszka Licznerska
Iwona Koźmińska                                        Aleksandra Terlecka
Katarzyna Pytko                                        Magdalena Kaczalska
Ewelina Walczak                                        Mariusz Markiewicz
Iwona Łach-Głowicka  
Nastazja Nietresta  
Dorota Szczepańska  
   
   
   
   
   
   
Język polski                             Język angielski
Anna Blinkiewicz                                        Adriana Dobecka
Karolina Helińska                                        Marta Pawlak
Jolanta Mokos-Kawalerska                                       Joanna Galas

Dorota Krasicka

Aleksander Rydz

                                       Natalia Wojcińska

 

                                       Anna Legumina
Technika Plastyka
Krzysztof Cieśla

Lucyna Gąsiorowska

Małgorzata Bawolska

Historia Muzyka

Radosław Czerwiński

Jerzy Ekert

 

WoS

Jerzy Ekert

 

Katarzyna Koczorowska
Przyroda Świetlica

 

Anna Stocka

Lucyna Michalak

Magdalena Goetz

Monika Małek-Graczyk

Religia Logopedia

Danuta Rakowska

Małgorzata Maryniak

 

 

 

Beata Domalska
Biblioteka Pedagog

Joanna Kraszkiewicz

Katarzyna Koczorowska

Wiesława Smagała

Anna Soroka
Wychowanie fizyczne

Fizyka

Krzysztof Cieśla

Dorota Ciesielska

Dorota Grajnert

Rafał Jelonek

Marcin Kozłowski

Jacek Deskiewicz

 

Język niemiecki

Adrianna Szwagrzyk

Geografia

Anna Legumina

Anna Stocka

Chemia Edukacja dla bezpieczeństwa
Agnieszka Murawiak Mariusz Markiewicz

WDŻ

Anna Stocka

Biologia

Jolanta Kowalczyk

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Katarzyna Pawlak