Koniec roku 2016/2017

Koniec roku sprzyja podsumowaniom. Miniony rok szkolny przyniósł uczniom naszej szkoły liczne wyróżnienia, nagrody i tytuły.

Okazało się, iż ciężka praca zarówno uczniów, rodziców, jak i nauczycieli została nagrodzona. Nasi podopieczni odnieśli znaczące sukcesy sportowe , naukowe i artystyczne na szczeblach miejskich, powiatowych i wojewódzkich a nawet międzynarodowym.

Znaczące sukcesy na szczeblu miejskim odnieśli uczniowie klas trzecich.

 Konkurs matematyczny:  II miejsce Maja Muszyńska i Zofia Sułkowska. Konkurs ortograficzny: I miejsce Maja Muszyńska, III Maja Miklas. Międzyszkolny konkurs ekologiczny III miejsce Anna Golec. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur wyróżnienia zdobyli Julita Kozar,  Igor Przekwas, Szymon Domagalski.

W klasach IV-VI również nie zabrakło sukcesów na tym etapie.

 Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla klas V Liczby rządzą światem: II miejsce Michał Jaremek. Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla klas IV Mała Olimpiada: III miejsce Zuzanna Cichoń.

Międzyszkolny  Konkurs Przyrodniczy “Wędrówki po krainach”: I miejsce Jakub Filipiak, II Igor Bogusz, III Bruno Bojanowski. Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny kl.V-VI: laureat I miejsca Wiktor Droszcz, II miejsca zajęli Jakub Filipiak, Igor Bogusz, Katarzyna Drabik, Kinga Ręczkowska, natomiast III - Oliwia Wójtowicz. Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy “Pocztówka z podróży”: I miejsce Emilia Bukowska, III Jakub Rogoziński.

XI Międzyszkolny Konkurs Gramatyczny “Na zawiłości języka najlepsza gramatyka”: I miejsca zajęli Julia Górska i Bruno Bojanowski.

XVI Międzyszkolny Konkurs Polonistyczny o Tytuł Mistrza Pięknej Polszczyzny: II miejsce Bruno Bojanowski i Julia Górska.

XX edycja Dyktanda o Złote Pióro Prezydenta Miasta Inowrocławia: II miejsce Bruno Bojanowski, III Jakub Filipiak. XIII Międzyszkolny Konkurs  “W labiryncie mitów” Emilia Bukowska III miejsce.

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej: II miejsca zajęli Piotr Dróżdż, Igor Bogusz, Zuzanna Cupriak.

Na szczeblu wyższym możemy poszczycić się I miejscem zajętym przez Zofię Głowacką w Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Słowem opowiedziane”.

 

Etap wojewódzki to domena naszych matematyków i historyków.

Igor Krakowiak został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki. Wojewódzki konkurs matematyczny Liga zadaniowa: III miejsca zajęli Bruno Bojanowski, Daria Nowacka, Igor Krakowiak. Laureatami V Wojewódzkiego Konkursu Historycznego są Maria Szydłowska i  Igor Bogusz.

W międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur wyróżnieni zostali: Bruno Bojanowski, Michał Jaremek, Zuzanna Cichoń, Julia Stopińska.

 

Wśród licznych sukcesów sportowych wymienić należy I miejsca w finałach wojewódzkich turniejów  piłki nożnej dziewcząt From School to women’s league  i “Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku” kat. U-8.

Takze nasze zespoły taneczne pod kierunkiem Katarzyny Koczorowskiej oraz Iwony Koźmińskiej otrzymały wyróżnienia na Międzyszkolnym Przeglądzie Zespołów Tanecznych.

 

Wszelkie sukcesy nie byłyby jednak możliwe, gdyby nie wysiłek uczniów i możliwości, jakie daje wszystkim nasza szkoła. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych zaspokaja potrzeby edukacyjne uczniów, rozwija ich pasje, zainteresowania i uzdolnienia.