LogopedaLogopeda pracuje: 

poniedziałek

10.45 - 14.25

wtorek

8.55 - 14.25

środa

10.45 - 15.20

czwartek

8.55 - 14.25

piątek

8.00 - 13.30

Plan  pracy  logopedy

1. Przeprowadzenie szczegółowych badań logopedycznych w klasach pierwszych .

2. Przeprowadzenie przesiewowych badań logopedycznych w klasach pierwszych.

Badania obejmują :

-Sprawdzenie słuchu mownego i fonemowego.

-Badanie sprawności artykulatorów  płynności i prozodii mowy.

-Sprawdzenie nadawania i rozumienia mowy.

-Badanie funkcji połykowej i oddechowej.

-Sprawdzenie budowy aparatu artykulacyjnego(zgryz, wędzidełko podjęzykowe, podniebienie).

3. Skierowanie dzieci z innymi dysfunkcjami na dodatkowe badania specjalistyczne (laryngologiczne, ortodontyczne, foniatryczne, psychologiczne).

4. Przeprowadzenie wywiadu z rodzicami.

5. Postawienie odpowiedniej diagnozy oraz opracowanie dla każdego ucznia  Indywidualnego Programu Terapii.

6. Założenie zeszytu A4 ,w którym będą znajdowały  się informacje dla rodziców oraz karty pracy zawierające ćwiczenia logopedyczne dostosowane do wieku i możliwości  dziecka.

7. Indywidualne spotkania z rodzicami celem przekazania informacji  na temat przebiegu terapii oraz pokaz ćwiczeń wywołujących i utrwalających daną głoskę.

Logopeda

Trochę teorii

Trochę teorii  PRZYCZYNY       NIEPRAWIDŁOWEJ   WYMOWY   

  GŁOSEK     SZEREGU    SZUMIĄCEGO , SYCZĄCEGO    ORAZ  CISZĄCEGO

 

   1. Wada słuchu.

   2. Zaburzenia słuchu fonematycznego.

   3. Organiczne uszkodzenie w jamie gardłowo-nosowej.

  4. Uszkodzenie anatomiczne i funkcjonalne języka i gardła.

  5. Uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego.

  6. Anomalie szczęk i zgryzu.

  7. Wrodzona nieprawidłowość języka.

  8. Dziedziczność,naśladownictwo.

  9. Zaburzenia emocjonalne.

 10. Zaburzenia pamięci i koncentracji uwagi.

Ważnym elementem terapii są ćwiczenia i zabawy stymulujące językowy rozwój dzieci ułatwiające mówienie, czytanie i pisanie.

Należą do nich:

-ćwiczenia fonologiczne,

-ćwiczenia morfologiczne,

-ćwiczenia syntaktyczne,

-ćwiczenia pragmatyczne.

Trochę teorii

Nowa salka logopedyczna

W roku szkolnym 2014/15 gabinet logopedy został przeniesiony na parter, po lewej stronie od głównego wejścia. Sala zyskała nowy wystrój , jest przestronna i dobrze wyposażona .

Nowa salka logopedyczna

Nowa salka logopedyczna

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczneW salce logopedycznej jest miło i przyjemnie. Kolorowe rysunki wykorzystywane podczas terapii zachęcają dzieci do pracy. Wszystkie pomoce dydaktyczne są sukcesywnie zmieniane   i powiązane z daną porą roku .Na tablicach znajdują się  wesołe wierszyki, krzyżówki, zagadki, rymowanki  oraz historyjki obrazkowe utrwalając głoski znajdujące się w różnych opozycjach spółgłoskowych.                          

               Zajęcia logopedyczne

 

Ważnym elementem terapii są ćwiczenia oddechowe. Mają one różną formę. Jest to puszczanie baniek mydlanych, dmuchanie na wiatraczki czy też zabawy z flipperem logopedycznymZajęcia logopedyczne

 Maski wykorzystywane podczas terapii pozwalają zaistnieć dzieciom  w świecie bajek .   To dzięki nim uczniowie, choć na chwilę, przybierają inną postać.

Dużą pomocą służy komputer. To dzięki ciekawym programom logopedycznym uczniowie ćwiczą wymowę,bogacą zasób słownictwa,budują zdania poprawne pod względem gramatycznym oraz uczą się zdrowej rywalizacji.

 

Zajęcia logopedyczne

                              Zajęcia logopedyczne                                                                                                           Za swoją pracę dzieci otrzymują nagrody: dyplomy, naklejki, zakładki, medale bądź pochwały w postaci wpisu do zeszytu.

Zajęcia logopedyczne

Nowe metody, nowe pomoce

Warsztat pracy szkolnego logopedy ciągle jest rozbudowywany , przybywa zarówno programów multimedialnych, jak i pomocy dostosowywanych do potrzeb uczestników zajęć, w zależności od wieku ucznia, bloku tematycznego, a nawet upodobań dzieci. W trakcie ćwiczeń logopedycznych rozwijane są też inne umiejętności manualno-percepcyjne, wpływające na ogólny rozwój dziecka.

 

Nowe metody, nowe pomoce