Wybory do SU

27 października odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Na korytarzu I piętra przygotowano lokal wyborczy i kolejno poszczególne klasy brały  udział w głosowaniu , by wybrać swoich przedstawicieli.

Oto wyniki:

Skład nowego SU na rok szkolny 2017/2018.

Przewodnicząca:

Kamila Grabowska

Zastępca:

Katarzyna Stopińska

Członkowie zarządu:

Julia Bartoszak

Bruno Bojanowski

Nikola Krosta

Skład małego SU  klasy I – III

Przewodnicząca: Aleksandra Janowska

Zastępca: Adam Kręcichwost

Członkowie zarządu:

Martyna Tańska

Alicja Lis

Maja Ptaszek

Agnieszka Wesołowska

Wybory do SU