Programy dla zdrowia

W naszej szkole realizowane są dwa programy promujące zdrowy styl życia:

"Na sportowo jest zdrowo" oraz "Szczotka, kubek, pasta"

pierwszy skierowany do uczniów klas 4-7 i realizowany na lekcjach przyrody i wychowania fizycznego, drugi  skierowany do uczniów klas 4 i realizowany na lekcjach przyrody i zajęciach z wychowawcą.

Uczniowie odbyli szkolenie z zakresu pierwszej pomocy medycznej, poznali procedury powiadamiania o nagłych wypadkach, zasady bezpiecznego uprawiania sportu i spędzania czasu wolnego oraz hihienicznego i zdrowego stylu życia.

Na godzinach wychowawczych odbyły się pogadanki i dyskusje, a poznane zasady dzieci utrwalały w postaci prac plastycznych.

Programy dla zdrowia

Programy dla zdrowia

Programy dla zdrowia