Samorząd Uczniowski

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Co roku, w październiku odbywają się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Najpierw rejestrujemy kandydatów z ich programami wyborczymi, a następnie  ich kandydatury prezentowane są na gazetce SU Koperniczak i Mądraski.

Przez cały tydzień trwa kampania wyborcza. To dzięki niej uczniowie dowiadują się, na kogo głosować. 
Na początku października wybieramy Samorząd Uczniowski, w skład którego wchodzi też Mały Samorząd Uczniowski. Wszyscy uczniowie mają prawo zagłosować na swojego kandydata. 
Gratulujemy nowemu zarządowi i życzymy owocnej pracy! 

              Skład Samorządu Uczniowskiego 2019/20

Przewodnicząca:

Amelia Walędziak  kl.8a

Zastępca:

Roksana Fryza kl.8a

Natalia Piaskowska kl.6b

Członkowie zarządu:

Kornalia Drzymała kl.7a

Krystian Kruszka  kl. 5c

 

Opiekunowie klas 4-8 : A. Licznerska, A. Terlecka,J.Galas

Dyżur Samorządu Uczniowskiego w każdy piątek od godz. 12.25 do 12.45 w sali 28

         Opiekun klas 1-3: I. Koźmińska

 

Regulamin Szczęśliwego Numerka

Szkoły Podstawowej nr 6 w Inowrocławiu

 

 
  1. Szczęśliwy Numerek będzie losowany przez e-dziennik codziennie         o 6.00.

  2. Wylosowany numer wyświetli się w e-dzienniku na stronie startowej.

  3. Przedstawiciele SU wywieszą wylosowany numer na tablicy zastępstw (naprzeciwko pokoju nauczycielskiego).

  4. Wylosowany numer nie powtarza się, aż do wyczerpania wszystkich dostępnych numerów.

  5. Jeżeli uczeń jest nieobecny, a zostanie wylosowany jego numerek, traci możliwość wykorzystania go.

  6. Uczeń, którego numer wylosowano, jest zwolniony w danym dniu z:

             - odpowiedzi ustnej na ocenę;

             - z pisania niezapowiedzianych kartkówek;

             - z wykonywania prac domowych (zadanych na ten dzień).

  1. Jeżeli uczeń chce, może skorzystać z prawa do odpowiedzi, pisania kartkówki na ocenę, mimo wylosowanego numeru.

  2. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia od:

             - pisania zapowiedzianych lub przełożonych prac klasowych                   

               i sprawdzianów;    

             - aktywnego udziału w lekcji;

             - posiadania przyborów niezbędnych do pracy na lekcji.

9. W przypadku, gdy uczeń wylosuje szczęśliwy numerek, ale nie zachowuje podstawowych norm społecznych oraz nie wypełnia obowiązków uczniowskich zarówno na lekcji jak i na przerwach nie może skorzystać z praw przysługujących szczęśliwemu numerkowi (decyduje wychowawca lub nauczyciel przedmiotu).

     10. Szczęśliwy Numerek nie obowiązuje na lekcjach wychowania        

          fizycznego.

     11.Powyższy regulamin dotyczy wszystkich uczniów szkoły.

Pomagamy zwierzakom

SU zorganizował zbiórkę karmy dla zwierząt, z przeznaczeniem dla Schroniska dla zwierząt w Inowrocławiu.

Cieszy nas, że tak wielu uczniów włączyło się do akcji.

Pomagamy zwierzakom

Góra Grosza 2015

Podsumowaliśmy coroczną akcję GÓRA GROSZA. Uczniowie spisali sie lepiej, niż w ubiegłym roku.

Zebrano 12600 monet o wartości 253 zł 36 groszy.

I miejsce klasa Va 3803 monety

II miejsce klasa Vb 2441 monet

III miejsce klasa IVb 1710 monet

Dzień Motyla

W przeddzień pierwszego dnia wiosny nasza szkoła rozkwitła kolorami. Zadedykowaliśmy 20 marca motylom kolorowym i pięknym i zaproponowaliśmy społeczności szkolnej, aby ubrała stroje w wiosennych kolorach lub ozdoby w kształcie motyla. Najpiękniejsze stroje mieli uczniowie z klas 1-3.

Dzień Motyla

Akcja Góra Grosza

Zakończyła się kolejna akcja Góra Grosza. Policzyliśmy wszystkie monety i podajemy wyniki zbiórki:

 

I miejsce kl.5a      2716 monet

II miejsce kl.4b     1613 monet

III miejsce kl. 5d    1248 monet

Gratulujemy! Wszystkim uczestnikom akcji serdecznie dziękujemy.

Podziękowanie

Otrzymaliśmy podziękowanie od rodziców Kubusia, dla którego cała społeczność szkolna zbierała plastikowe nakrętki. Uzbierało się ich bardzo dużo, bo 1600 kg. Rekordzistą okazał się uczen klasy 4a Mateusz Kwiatkowski. Klasy, które uzbierały najwięcej nakrętek to:

   I miejsce klasa 4 a

   II miejsce klasa 5 b

   III miejsce klasa 5 a

Pieniądze ze sprzedaży nakrętek wpłacone zostaną na konto Kubusia w Fundacji Słoneczko, która pomaga w rehabilitacji dziecka.

Dziękujemy wszystkim uczniom za współpracę !

Podziękowanie

                                                                                                     

Podziękowanie

Jak działamy

Już w trakcie kampanii wyborczej do SU uczymy się zasad demokracji i współpracy w zespołach. Angażujemy się w różne akcje i programy ogólnopolskie lub lokalne, uczestniczymy w wolontariacie, organizujemy imprezy dla naszej społeczności szkolnej.

Jak działamy"Razem idziemy do szkoły" - zbieraliśmy przybory szkolne: zeszyty, kredki, długopisy, aby przekazać je tym uczniom naszej szkoły, którzy znajdują się w trudnej sytuacji. Jest to coroczna akcja pomocy dzieciom.

"Pomóż i Ty" - pomagaliśmy fundacji w rozprowadzaniu cegiełek, aby pomóc Justynie Niedziałek, która w wypadku straciła palce prawej dłoni. Zebraliśmy kwotę 160 zł, która trafiła na konto Fundacji.Jak działamy

"Kartki dla Oliwii" - zainicjowaliśmy akcję wysyłania kartek urodzinowych dla dziewczynki chorej na raka. Oliwia prosiła o kartki na swoje 6 urodziny. Wykonaliśmy i wysłaliśmy ok.50 kartek.

Jak działamy"Zima w schronisku"- co roku staramy się pomagać zwierzakom, które trafiają do schroniska dla zwierząt w Inowrocławiu. Zbieramy głównie karmę dla psów i kotów, ale także koce i wszystko co może się przydać, aby zwierzęta przetrwały zimę.

 

Jak działamy"Góra grosza" - w grudniu 2013 zbieraliśmy monety o najniższych nominałach. Uczniowie bardzo zaangażowali się w zbiórkę. Zebrano 24 451 monet, które przeznaczone zostały na pomoc osieroconym dzieciom.

 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy- Jak co roku włączyliśmy się do akcji Jerzego Owsiaka i zebrane fundusze w kwocie 206 zł wpłaciliśmy na konto Fundacji WOŚP.Jak działamy

Jak działamy

Zbieramy nakrętki dla Kubusia - od zeszłego roku zbieramy plastikowe nakrętki dla chłopca z Inowrocławia, który jest chory na dziecięce porażenia mózgowe i niewydolność płucną.Wymaga intensywnej rehabilitacji, bez której nie może się prawidłowo rozwijać. Spełniamy marzenie jego rodziców, którzy pragną aby Kubuś mógł chodzić.

Zbieramy zużyte baterie - zawsze chętnie angażujemy się w akcje dla ochrony środowiska i już od kilku lat zbieramy zużyte baterie, które uczniowie mogą wrzucać do specjalnych pojemników.Jak działamy