Święto patrona szkoły

Tradycją szkoły sa obchody świeta naszego patrona Mikołaja Kopernika. W tym dniu nie ma lekcji, sa spotkania z wychowawcami, poznawanie sylwetki słynnego astronoma, gry i zabawy, konkursy wiedzowe i plastyczne, rywalizacja sportowa. W klasach starszych wybieramy super klasę, która otrzymuje puchar przechodni oraz w nagrodę udaje się wraz z wychowawcą na lody do restauracji Mac Donald's.

W tym roku tytuł SUPER KLASY wywalczyła klasa Va z wychowawczynią panią Dorotą Ciesielską.

Nowościa tegorocznej rywalizacji było zbieranie punktów przez wszystkie klasy w ciągu całego pierwszego semestru za wszystkie akcje Samorządu Uczniowskiego.

Nagrody wręczała i gratulowała zwycięzcom pani dyrektor Małgorzata Bawolska.

Święto patrona szkołyŚwięto patrona szkoły

Zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca otrzymali słodycze.

Święto patrona szkołyŚwięto patrona szkoły

Więcej zdjęć z imprezy zamieszczono w zakładce DLA UCZNIÓW  z podziałem na grupy wiekowe.