Tydzień Bezpiecznego Internetu

W dniach 4 - 8 marca 2019  obchodziliśmy Tydzień Bezpiecznego Internetu, w ramach którego  zorganizowano różne aktywności związane z przypomnieniem zasad bezpiecznego korzystania z zasobów sieci.

W klasach I-III przeprowadzone zostały zajęcia o tej tematyce, a także powstały liczne prace plastyczne.

W klasach IV – VIII na godzinach wychowawczych zostały przeprowadzone „Lekcje bezpieczeństwa” wg scenariusza z platformy edukacyjnej „Dajmy dzieciom siłę”.

 Podczas zajęć informatyki powstało wiele prezentacji multimedialnych, animacji, memów i komiksów. Na lekcjach plastyki oraz języka polskiego uczniowie wykonywali komiks lub historyjkę obrazkową. Na lekcjach biologii przeprowadzono zajęcia na temat „Ciemna strona Internetu”. W ramach zajęć z języka angielskiego uczniowie poznawali słownictwo dotyczące zagrożeń w sieci m.in. phising, stalking, grooming.

 Podczas zebrań z rodzicami przeprowadzono pogadanki nt. „Pomóż swojemu dziecku być bezpiecznym w sieci” oraz  zostały  rozdane ulotki zawierające najważniejsze informacje. W ramach podsumowania przeprowadzono quiz sprawdzający zdobytą podczas całego tygodnia wiedzę.

Tydzień Bezpiecznego Internetu

Tydzień Bezpiecznego Internetu