Wizyta w siedzibie straży pożarnej

Uczniowie klasy III e wraz z wychowawczynią Eweliną Walczak odwiedzili Komendę Powiatowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu. Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z obowiązkami i pracą zawodowych strażaków, a przede wszystkim kształtowanie właściwych postaw i reakcji w obliczu zagrożenia pożarowego. Uczniowie dowiedzieli się, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale mają inne równie ważne obowiązki. Dzieci mogły zobaczyć i dotknąć urządzeń wykorzystywanych w akcjach ratowniczych. Ponadto poznały elementy, z jakich składa się strój strażacki.  Odwiedzili również dyspozytornię, gdzie mogli zobaczyć w jaki sposób wozy strażackie kierowane są do różnych zdarzeń. Największą atrakcję stanowiła możliwość wejścia do wozu strażackiego. Uczniowie w czasie spotkania ze strażakami byli bardzo zainteresowani wszystkim i spotkali się z wielką serdecznością gospodarzy w mundurach.

Wizyta w siedzibie straży pożarnej