Wykaz podręczników

 

 

Podręczniki 2019/2020

Wszystkie podręczniki i ćwiczenia  dla klas 1-8 do poszczególnych przedmiotów uczniowie otrzymują nieodpłatnie z dotacji MEN.

Wyjątek stanowią podręczniki do nauki religii, które rodzice kupują sami.

Podręczniki udostępnia się uczniom na okres jednego roku szkolnego i uczeń jest zobowiązany dbać o ich dobry stan, aby posłużyły następnym rocznikom wychowanków

Podręczniki zagubione, zalane lub zniszczone w znacznym stopniu, rodzice ucznia winni odkupić i dostarczyć do biblioteki szkolnej przed urozpoczęciem nowego roku szkolnego.

 

Podręczniki do nauki religii na rok szkolny 2019/2020

Wydawnictwo JEDNOŚĆ

 
     

Kl. I              AZ-11-01/12-KI-1/12
Żyjemy w Bożym świecie - podręcznik
red. K. Mielnicki, E. Kondrak, Jedność, Kielce

   

 

Kl. II          AZ-12-01/12-KI-3/12 
Idziemy do Jezusa - podręcznik
red. J. Czerkawski, E. Kondrak, Jedność, Kielce

   

 

Kl. III         AZ-13-01/12-KI-4/13
Jezus jest z nami - podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń
red. J. Czerkawski, E. Kondrak, Jedność, Kielce

 
     

Kl. IV           AZ-21-02/12-KI-1/12
Miejsca pełne BOGActw - podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń
autorzy: ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek, Jedność, Kielce

     

Kl. V      AZ-22-02/12-KI-1/13
Spotkania uBOGAcające - podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń
autorzy: ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, Jedność, Kielce

     

Kl. VI     AZ-23-02/12-KI-3/14
Tajemnice BOGAtego życia - podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń
autorzy : ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, Jedność, Kielce

     

 

     

Kl. VII
Błogosławieni, którzy szukają Jezusa - podręcznik.

autorzy: ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska,Jedność, Kielce

Klasa VIII

Błogosławieni, którzy ufaja Jezusowi - podręcznik.