Zajęcia dodatkoweSzkoła prowadzi szereg zajęć z uczniami w trybie pozalekcyjnym. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem i tematyką tych zajęć.

Kółka zainteresowań

1. Kółko redakcyjne gazetki szkolnej „Szósteczka”

      środa   13.40- 14.25 sala 29

2. Szkolne koło artystyczne

     poniedz. 11.40-12.25   sala 12

3. Zabawy twórcze: rozwijanie zainteresowań plastycznych

     poniedz.11.40-12.25   sala 8

 1. Bez barier językowych – zajęcia polonistyczne dla kl.8

poniedz. 8.00-8.45    sala 25

 1. Z językiem polskim za pan brat – zajęcia polonistyczne dla kl.4

czwartek 8.00-8.45   sala 25

 1. Matematyczne koło zainteresowań dla kl.8

poniedz. 8.55-9.40   sala 29

 1. Matematyczne koło dla klas 5

poniedz. 13.40-14.25  sala 28

 1. Koło języka angielskiego kl. 5

wtorek  13.40-14.25  sala 23

 1. Szkolne koło geograficzne

wtorek 14.30 – 15.15   sala 23

 1. Koło języka angielskiego kl.4

wtorek  8.55 – 9.40   sala 22

 1. Kółko przyrodnicze kl.5

wtorek 8.00- 8.45  sala 18

 1. Kółko biologiczne dla kl.5.6

poniedz. 14.30-15.15  sala 16

 1. Kółko zainteresowań z języka angielskiego kl.6

Piątek 8.00-8.45    sala MJ

 1. Koło młodych twórców dla kl.5

wtorek 14.35 –15.20   sala 19

 1. Koło młodych twórców kl.6

czwartek  14.35-15.20  sala 19

 1. Myślę i potrafię – koło zainteresowań dla kl. 3a

środa  11.40- 12.25   sala 12

 1. Matematyka na wesoło dla kl.2b

środa 11.40- 12.25   sala 8

 1. Mały twórca – koło dla kl.2b

poniedz. 9.50- 10.35   sala 12

 1. Supełek – koło matem. dla kl. 3b

piątek  9.50- 10.35   sala 12