Informacja o podręcznikach

W związku z zapytaniami rodziców o podręczniki i zeszyty ćwiczeń w nowym roku szkolnym przypominamy, że  wszyscy uczniowie klas 1-8 otrzymują darmowe podręczniki do wszystkich przedmiotów nauczania oraz zeszyty ćwiczeń wybrane przez nauczycieli.

Jednocześnie przypominamy także, że podręczniki udostępniane uczniom przez szkołę są wieloletnimi, do użytku przez kolejne roczniki uczniów. Wypożyczone ze szkoły podręczniki nalezy zwrócić najpóźniej w ostatnim tygodniu roku szkolnego.

Uczniowie, którzy do tej pory nie otrzymali książek lub ćwiczeń, otrzymają je niezwłocznie po zrealizowaniu zamówień przez wydawnictwa.

Opóźnienia nie wynikają z winy szkoły!